Hovedseksjon

Leksetid

Elever i klasserom

Elever har noen ganger samarbeidsoppgaver, eller velger å samarbeide og snakke om oppgaver de skal gjøre. Det har elevene mulighet til fire ganger i uken ved å benytte seg av skolens leksetidtilbud.

Granstangen skole tilbyr i år fire tidspunkt for leksehjelp på skolens bibliotek. 

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag er det leksehjelp fra 08.15–09.00. Elever som skal delta på leksetid om morgenen må være på plass seinest 08.15.

Elevene har tilgang til pc med internett, utskrifter, ordbøker, fagbøker og annet oppslagsverk.

Tilbud på Furuset bibliotek og aktivitetshus

Furuset bibliotek og aktivitetshus har leksehjelp følgende dager:

  • Tirsdager fra klokken 15.00–17.00.
  • Onsdager fra klokken 14.00–16.00.
  • Søndager fra klokken 12.00–14.00. 

Foresatte kan få norsktrening med Røde Kors på følgende tidspunkt:

  • Onsdager fra klokken 17.00–19.00.