Hovedseksjon

Skolebiblioteket

Granstangen logo

Elevene er avhengig av å kunne lese for å lære. Mye forskning og erfaring sier at jo flinkere og gladere elevene er i å lese, jo flinkere blir de til å skrive og lese.

Granstangen skole tilbyr elevene et skolebibliotek med mange ulike bøker hva nivå og type litteratur angå. I tillegg kan lærerne låne klassebibliotek fra Deichmanske bibliotek sin skoleavdeling. Skolen ønkser at alle elever skal oppleve gleden av å lese og fortså en bok, og dermed lære mer.