Eksamen

KlasseromDet skilles mellom sentralt gitt og lokalt gitt eksamen. Kommunen har ansvar for eksamen i grunnskolen, og fylkeskommunen for eksamen i den videregående skolen.Oslo kommune har som skoleeier ansvar for lokalt gitt eksamen. Dette omfatter alle muntlige eksamener i både grunnskolen og videregående. I videregående omfatter lokalt gitt eksamen også muntlig-praktiske, praktiske og skriftlige eksamener.

 

Utdanningsdirektoratet har ansvar for utforming av oppgaver og sensorveiledninger til sentralt gitt eksamen. Alle sentralt gitte eksamener er skriftlige.

 

Elevene skal gjennomføre en skriftlig eksamen og en muntlig eksamen. Hvilket fag elevene skal ha skriftlig eksamen i blir offentliggjort onsdag 12.mai 2016 kl 09.00.

 

Skolens eksamensansvarlig er undervisningsinspektør Ingunn Cecilie Sørdal Gregersen.

 

Skriftlig eksamen

12. mai 2017 klokken 09.00: Elevene får beskjed om skriftlig eksamen

16. mai 2017: Eksamen i matematikk

18. mai 2017: Forberedelsesdag i engelsk

19.mai 2017: Eksamen i engelsk

22.mai 2017: Forberedelsesdag i norsk

23.mai 2017: Eksamen i norsk hovedmål (bokmål)

24.mai 2017: Eksamen i norsk sidemål (nynorsk)

 

Drawing of a city

Muntlig eksamen

Datoer for muntlig eksamen vi publiseres her så snart de er klare

Drawing of a city