Hovedseksjon

Eksamen

KlasseromDet skilles mellom sentralt gitt og lokalt gitt eksamen. Kommunen har ansvar for eksamen i grunnskolen, og fylkeskommunen for eksamen i den videregående skolen.Oslo kommune har som skoleeier ansvar for lokalt gitt eksamen. Dette omfatter alle muntlige eksamener i både grunnskolen og videregående. I videregående omfatter lokalt gitt eksamen også muntlig-praktiske, praktiske og skriftlige eksamener.

 

Utdanningsdirektoratet har ansvar for utforming av oppgaver og sensorveiledninger til sentralt gitt eksamen. Alle sentralt gitte eksamener er skriftlige.

 

Elevene skal gjennomføre en skriftlig eksamen og en muntlig eksamen. Hvilket fag elevene skal ha skriftlig eksamen i blir offentliggjort i mai  kl 09.00.

 

Skolens eksamensansvarlig er undervisningsinspektør Ingunn Cecilie Sørdal Gregersen.

 

Skriftlig eksamen

 mai 2019 klokken 09.00: Elevene får beskjed om skriftlig eksamen

 16. mai 2019: Eksamen i matematikk

 mai 2019: Forberedelsesdag i norsk 

 21. mai 2019: Eksamen i norsk hovedmål (bokmål)

 22. mai 2019: Eksamen i norsk sidemål (nynorsk)

 mai 2019: Forberedelsesdag i engelsk

 24. mai 2019: Eksamen i engelsk

Datoer for forberedelse til eksamen vil publiseres her så snart de er klare

 

Muntlig eksamen

Datoer for muntlig eksamen vi publiseres her så snart de er klare