Hovedseksjon

Er du fornøyd med skolemiljøet?

Ung gutt med skateboard.

Foreldreundersøkelsen er en nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, og gjennomføres på skoler i hele landet. Undersøkelsen gjennomføres 21. mars til 8. april.

Hvem gjelder undersøkelsen for? 

Foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 vil få invitasjon om å delta.

Hvordan kan du svare på foreldreundersøkelsen?

  • Én foresatt per elev vil få e-post og SMS med lenke til undersøkelsen. 
  • Hvis du har flere barn i Osloskolen, får du én svarlenke per barn.
  • Det tar om lag 5–10 minutter å svare på undersøkelsen.

Personvern

Alle svar blir behandlet konfidensielt. Svarene vil kun inngå i skolens samlede resultater.

Din tilbakemelding er viktig for at vi skal kunne gi en så god skole som mulig til alle barn og unge i Oslo. 

Vi oppfordrer alle foresatte til å svare på undersøkelsen.