Fagdager og heldagsprøver på skolen

Forskjellige skoleelementer

Elevene på 8.-10. trinn skal ha fagdag og/eller heldagsprøve på følgende dager:

 • 22. november: 8. trinn har norsk sidemål.
 • 24. november: 9. trinn har norsk hovedmål
 • 25. november: 9. trinn har norsk sidemål
 • 25. november: 10. trinn har felles heldagsprøve i engelsk.
 • 29. november: 8. trinn har fagdag i matematikk.
 • 29. november: 10. trinn har felles heldagsprøve i norsk hovedmål
 • 30. november: 10, trinn har felles heldagsprøve i norsk sidemål (norsk hovedmål)
 • 1. desember: 8. trinn: har fagdag i norsk hovedmål
 • 1. desember: 9. trinn har felles helldagsprøve i matematikk
 • 5. desember: 8. trinn har fagdag i engelsk
 • 5. desember: 10. trinn har felles heldagsprøve i matematikk

 

Vi ønsker alle elever lykke til med forberedelser og gjennomføring.