Foreldremøter februar 2018

Lærer i klasserom

  8. trinn: Mandag   5. februar klokken 1730

  Agenda foreldremøtet:                    

 • Velkommen

 • Innlegg v/ FAU leder Suleman Mirza

 • Diskusjonsoppgaver

 • Informasjon fra kontaktlærere

  9. trinn: Tirsdag    6. februar klokken 1730

  Agenda foreldremøtet:

 • Velkommen

 • Innlegg v/ FAU leder Suleman Mirza

 • Tur på 9. trinn

 • Diskusjonsoppgaver

 • Informasjon fra kontaktlærere

10. trinn: Onsdag   7. februar klokken 1730

  Agenda foreldremøtet:

 • Velkommen

 • Felles informasjon om eksamen og innsøking til VGS

 • Informasjon fra kontaktlærere