Velkommen til foreldremøte for foresatte på Granstangen skole i uke 39

Foreldremøte

 

Vi møtes i Kunnskapstrappa ved hovedinngangen. Første del består av fellesmøte med rektor, mens hoveddelen går i klasserom med kontaktlærere.

 

Agenda:

Rektor ønsker velkommen: Læringsmiljø på Granstangen skole

Klassene går hvert til sitt:

Nye kontaktlærere presenterer seg

Faglig og sosialt i klassene: elevmiljø

Fagdag og vurdering

Skole-hjem samarbeid

Valg av klassekontakt og FAU

Relevant info for eget trinn

Eventuelt

 

Vi gleder oss til å se dere!

 

 

Mats Thyli

Fungerende rektor

Granstangen skole