Hvor fornøyd er du med ditt barns skolemiljø?

Undervisning 2017

Hva er foreldreundersøkelsen?

 • Foreldreundersøkelsen er en nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.
 • Gjennomføres i Osloskolen fra 12. mars til 15. april 2018.


Hvordan kan du svare på foreldreundersøkelsen?

 • Én foresatt per barn vil få e-post og SMS med lenke til undersøkelsen.
 • Undersøkelsen sendes ut av Utdanningsetaten; ikke av skolen din.Har du flere barn, vil du få én svarlenke pr. barn.
 • Du kan svare med mobiltelefon, nettbrett eller PC.
 • Det vil ta ca. 5–10 minutter å svare på undersøkelsen.

Hvem gjelder undersøkelsen for?

 • Foreldre og foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 vil få invitasjon til å delta.

Hva spør vi om?

 • Undersøkelsen handler først og fremst om din oppfatning av ditt barns trygghet og trivsel; det vil si skolemiljøet. Andre temaer som støtter opp under trygghet og trivsel, er støtte fra lærer og samarbeidet mellom skolen og hjemmet.

Personvern

 • Alle svar i Foreldreundersøkelsen blir behandlet konfidensielt og vil kun inngå i skolens samlede resultater.
 • Foresattes tilbakemelding er svært viktig for at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle.
 • Vi oppfordrer alle foresatte til å svare på undersøkelsen. Din tilbakemelding er viktig for oss!