Foreldreundersøkelsen 2020

Fagsamtaler 2020

Alle foresatte med barn under 18 år i Osloskolen inviteres til å delta i Foreldreundersøkelsen
2020. Formålet med undersøkelsen er at du skal få si din mening om ditt barns trivsel, læring og
samarbeidet mellom skolen og hjemmet.

 • Hva er foreldreundersøkelsen?
  Foreldreundersøkelsen er en nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.  Gjennomføres i Osloskolen fra 17. til 31. mars 2020.

 

 • Hvordan kan du svare på foreldreundersøkelsen?
  Én foresatt per barn vil få e-post og/eller SMS med lenke til undersøkelsen.
  Undersøkelsen sendes ut av Utdanningsetaten; ikke av skolen din. Avsender vil være
  Osloskolen, både på SMS og e-post.

 

 • Har du flere barn, vil du få én svarlenke pr. barn.
  Du kan svare med mobiltelefon, nettbrett eller PC.
  Det vil ta ca. 7–10 minutter å svare på undersøkelsen.

 

 • Hvem gjelder undersøkelsen for?
  Foreldre og foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 vil få invitasjon til å delta. Det
  er frivillig å svare på undersøkelsen.

 

 • Hva spør vi om?
  Undersøkelsen handler først og fremst om din oppfatning av ditt barns trygghet og trivsel; det
  vil si skolemiljøet. Andre temaer som støtter opp under trygghet og trivsel, er støtte fra lærer og
  samarbeidet mellom skolen og hjemmet.

 

 • Personvern
  Alle svar i Foreldreundersøkelsen blir behandlet konfidensielt og vil kun inngå i skolens samlede
  resultater. Behandling av personopplysninger i forbindelse med selve undersøkelsen, er hjemlet i
  personvernforordningen artikkel 6 nr 1 bokstav a, og artikkel 9 nr 2 bokstav a. Se ellers
  Utdanningsdirektoratets nettsider for mer informasjon: https://www.udir.no/tall-ogforskning/
  brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/#dette-skal-dere-informererespondentene-om

 

 • Vi oppfordrer alle foresatte til å svare på undersøkelsen. Din tilbakemelding er viktig for
  at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle!