Har du lyst til at barnet ditt skal delta i organiserte fritidsaktiviteter, men ikke har råd til deltakeravgift?

 Lenke til søknaden:

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-fritidsaktiviteter-for-barn-og-unge/