Informasjon om karantene 10. trinn

Coronavirus2020

Hei foresatte og elever på 10.trinn

Over en periode har vi hatt en klasse på 10.trinn i karantene, og i formiddag fikk vi beskjed om å sette enda en klasse til i karantene. Det er mange lærere som har hatt disse klassene, som derfor også må i karantene. For å få oversikt over situasjonen, og tid til å organisere opplæringen på skolen i tiden fremover med disse forutsetningene, har vi sett oss nødt til å sende hjem hele 10.trinn torsdag, dette i samråd med bydelsoverlegen i Stovner.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om hvordan dagene fremover blir. Så langt er det altså kun 2 klasser i karantene, men hele trinnet er sendt hjem for aktiv hjemmeskole. Det vil altså være lærere som logger seg på i Teams og forventer å møte elevene med undervisningsopplegg i henhold til ordinær timeplan. Det er sannsynlig at klassene som ikke er i karantene skal tilbake på skolen fortløpende. Dette vil vi opplyse om så snart vi har fattet en beslutning.

Vi har god dialog med smittevernteam i bydel Stovner og Alna, og bydelsoverlegene. Skolens smitteverntiltak virker så langt, og vi opplever å kunne bistå smitteoppsporingen for å identifisere nærkontakter på en god måte.

Situasjonen er likevel utfordrende, og vi håper på et fortsatt godt og tillitsfullt samarbeid med foresatte og nærmiljøet i denne situasjonen. Ta kontakt med trinnleder Merethe dersom du har spørsmål. Kontoret vårt er også fullt bemannet, og kan nås på tlf. 23 38 80 00.

Les mer om karanteneregler på: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

 

Rektor

Mats Thyli

rektor

Granstangen skole