Hovedseksjon

Foresatte må levere samtykke

Jodtabletter

Ved en eventuell beskjed fra helsemyndighetene, vil skolen dele ut slike tabletter til elevene. Utdeling krever samtykke fra foresatte. Skolen får ikke lov til å dele ut tabletter til elever uten samtykke fra foresatte. Alle elever får i dag eller mandag et skriv for å samtykke eller ikke til utdeling av jod. Vi ber alle foresatte om å fylle ut skjemaet så fort som mulig. Eleven leverer skjema til kontaktlærer.

Ledelsen v/Granstangen skole