Nye ukeplaner!

Ukeplaner februar 2020

Fokus vil være på lese-, regne- og skrivestrategier. Elever og foresatte vil som vanlig få informasjon om skoleuka via Portalen, men selve oppgaven vil ligge i elevenes OneNote, som de får tilgang til via Ipaden/PC-en sin. Det vil bli gitt utdypende informasjon om ukeplanene på foreldremøtene i februar.


Vi har vedlagt et eksempel, og en forklaring på hvordan man kan arbeide med den hensiktsmessig"

Ny ukeplan.pdf