Plan for skoleåpning Granstangen skole!

Bokstabel

Kjære alle elever og foresatte på Granstangen

Skolen åpner igjen
Det er bestemt av myndighetene at skolene skal åpne igjen fra mandag 11.mai, men med en del lokalt handlingsrom. Det betyr at vi har mulighet til å legge opp skoleundervisningen på en tryggest mulig måte ut fra vår skoles forutsetninger. Alle elever har skoleplikt, og skal med mindre lege attesterer noe annet, møte på skolen etter denne planen.

Granstangen skole er en middels stor ungdomsskole med tanke på antall kvadratmeter og elever. Hvert trinns korridor er likevel forholdsvis liten, og til vanlig lar det seg vanskelig gjøre å holde 1 meters avstand til medelever og voksne i alle situasjoner. Det samme gjelder hvis vi har 30 elever inne i klasserommene. Vi må derfor ta en del forbehold i hvordan undervisningen skal foregå.

Organisering
Vi har bestemt oss for å ha ett trinn inne på skolen om gangen, og undervise kun i matematikk, norsk og/eller engelsk på skolen. I disse fagene har vi til vanlig større lærerbemanning enn påkrevd, og gruppene er derfor mindre. Per nå er de fordelt på 15-22 elever per gruppe. Disse gruppene vil fungere som kohorter, sammen med den læreren de har. Kohortene vil ikke omgås andre kohorter på skolen, og lærerne skal ikke veksle mellom ulike kohorter innenfor 36 timer minimum.

Planen ser slik ut:

Mandag:

10.trinn starter undervisning kl. 10.00, og slutter kl. 12.00.

8.trinn starter sin undervisning kl. 12.30, og slutter kl. 14.30.

Tirsdag:

9.trinn starter sin undervisning kl. 10.00, og slutter kl. 12.00.

Onsdag:

10.trinn starter undervisning kl. 10.00, og slutter kl. 12.00.

8.trinn starter sin undervisning kl. 12.30, og slutter kl. 14.30.

Torsdag:

9.trinn starter sin undervisning kl. 10.00, og slutter kl. 12.00.

Fredag:

10.trinn starter undervisning kl. 10.00, og slutter kl. 12.00.

8.trinn starter sin undervisning kl. 12.30, og slutter kl. 14.30.

Elever som starter kl. 10 har hjemmeundervisning etter skoleslutt. Elever som starter kl. 12.30 har hjemmeundervisning før skolestart. Vi tilbyr alle fag fortsatt, og vil ikke avvike stort fra ordinær fag- og timefordeling (antall timer elevene har krav på i de ulike fagene). Nærmere informasjon om dette får dere fra trinnleder ved behov.

Vi kommer til å spre undervisningen for de ulike kohortene utover hele skolen. Ingen kohorter vil bruke rom som er brukt av andre samme dag, og det vil være god plass i fellesområdene. Ingen lærere vil undervise andre kohorter samme skoledag. Det går minimum 36 timer mellom hver gang lærerne bytter kohort (f.eks mandag kl. 10-12 og onsdag kl. 12.30-14.30).

 

Praktisk informasjon
- Skolen har 4 innganger tilgjengelig, og klassene fordeles mellom disse når de kommer og drar fra skolen.

- Ingen elever skal bytte sko eller henge fra seg yttertøy i garderoben. De går rett til klasserommet. Der har vi rutiner for rengjøring før og etter undervisning. Elevene skal ikke dele digital teknologi mellom seg, og må sørge for å ha med seg bøker/pc/iPad fulladet i sekken.

- Det blir ingen matservering fra kantina i denne perioden. Elevene kan ha med seg en enkel matpakke som de spiser ved pulten sin ved behov. Skoledagen er likevel såpass kort at vi anbefaler et lite måltid før eller etter undervisning hjemme.

- Det vil ikke bli ordinære friminutter eller toalettpauser. Miljøarbeiderne har ansvar for sine kohorter gjennom dagen, og vil sørge for lufting av elever i grupper på 3 om gangen. Elevene ber om en slik pause ved behov.

- Hver kohort skal benytte egne toaletter, og følges til eget toalett av miljøarbeider. Læreren tilkaller en miljøarbeider hvis noen har behov for å gå på do.

- Alle klasserom utstyres med rengjøringsmidler, engangshansker og antibac. Dette kan elevene benytte ved ønske, i tillegg til ordinære hygienetiltak som vi pålegger alle som skal inn på bygget. Vi vil også etter hvert få tildelt munnbind som elever/ansatte kan benytte seg av. Hvordan de skal benyttes riktig krever opplæring. Det kan dere lese mer om her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/renhold-og-hygiene/

- Alle ansatte har i dag gjennomgått en guide i smitteveiledning, og hvordan vi skal forholde oss til skoleundervisning på en forsvarlig måte.

- Ved flere spørsmål kan dere ta kontakt med skolen ved tlf. 22 38 80 00, eller miljøarbeider, kontaktlærer eller trinnleder.

- Les nøye gjennom posten "Skolen åpner igjen" på hjemmesiden, og følg med daglig for nye oppdateringer.

- Vi ser ikke for oss å gjøre store endringer på denne planen før sommeren. Likevel kan ting skje fort, slik det skjedde da vi fikk beskjed om å stenge, og slik som nå, da vi fikk beskjed om å åpne igjen. Følg med på hjemmesiden og Granstangen skole i sosiale medier. Vi oppdaterer fortløpende.

- For 10.trinn skal det være en vitnemålsutdeling. Vi tar sikte på å gjennomføre en form for vitnemålsutdeling, men har enda ikke bestemt oss for hvordan. Kanskje blir det utendørs i mindre skala enn vanlig. Nærmere beskjed kommer.

 

Mats Thyli

Rektor