Rødt smittevernnivå!

Koronanvirusmars2020

Vi har i dag fått beskjed om å gå til rødt smittevernnivå fra byrådet i Oslo, gjeldende fra tirsdag 17.11 til tidligst tirsdag 01.12.

Da vi over en lengre periode har vært i tett dialog med helsemyndighetene angående situasjonen i Stovner og Alna bydeler, har vi forberedt oss på at dette kunne skje.

 

Timeplaner for fagdagsperioden (de neste 2 skoleukene) er derfor – med enkelte få unntak der vi fortsatt justerer fortløpende - lagt opp etter rødt nivå allerede. Elevene vil derfor ikke få nye planer for når de skal være på skolen, og når de skal ha hjemmeundervisning.  

Tiltakene som ligger i fagdagsperioden er allerede reduserte klasser og kohorter, friminutt med egen kohort, færre elever inne på skolen samtidig, og økt kapasitet på vask og renhold.

 

Også utenfor skolen strammes det kraftig inn, noe som har innvirkning på barn og unge. Handlingsrommet for hvor man kan gå, hva som er åpent, og hvor mange man kan oppholde seg sammen med er begrenset. På skolen gjør vi vårt beste for å følge opp elevene våre faglig, men også sosialt. Ta kontakt med enten kontaktlærer, trinnleder, rektor, miljøarbeider eller sosiallærer ved behov. Skolens telefon er 22 38 80 00.

 

Les mer om gjeldende smittevernreglement her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#rodt-niva-uskole

 

Vi oppdaterer hjemmesiden fortløpende ved endringer, og har allerede startet med planarbeidet for hva skjer dersom smitteverntiltakene forlenges eller avvikles.

Det skal være trygt å gå på skolen! Vi gjør vårt aller beste for å følge de regler og veiledninger som gjelder.

 

Rektor