Skole i tiden fremover!

Høstbilde Granstangen skole

Hei elever og foresatte!

 

Vi har vært gjennom en utfordrende periode de siste 10-14 dagene. Som ansatte på skolen, lik elever og foresatte, ønsker vi å se og være sammen med elevene hver dag, hele arbeidsdagen. Dessverre er det fortsatt slik at smittetallene for bydelene våre er relativt høye, og hverdagen er uforutsigbar. Slik vil det sannsynligvis fortsette å være, selv om vi nå ser positive tegn. Fra uke 41 vil vi, gitt at situasjonen holder seg stabil, gå tilbake til den timeplanen vi startet skoleåret med på alle trinn. På 8. og 9. trinn har vi hele tiden fulgt samme timeplan, men på 10. har vi de siste ukene hatt flere perioder med delt skole- og hjemmeundervisning grunnet karantener.

 

Vi har gjennomført foreldremøter etter planen på 8. og 9. trinn, men ble rådet av smittevernteam å utsette 10.trinn, i og med at flere klasser ikke ville være i stand til å møtes. De blir gjennomført i uke 41. Se egen invitasjon.

 

I høstferien, uke 40, vil vi ha et tilbud på skolen for elever som ønsker å være med på sosiale aktiviteter. Dette vil det komme mer om. Følg med på skolens Facebook-konto, eller miljøteamets Instagram.

 

I uke 42 og 43 planlegger vi å gjennomføre utviklingssamtaler etter planen på alle trinn. Dere vil få en egen invitasjon til dette. Gjennom de påfølgende ukene kommer fagdagsperioder på skolen.

 

Vi takker for godt samarbeid, fin informasjonsflyt og mange hyggelige samtaler i det siste.

 

Ønsker alle en fin helg.

Rektor Mats