Takk for samarbeidet i år!

Granstangenjul 2020

Året vil gå inn i historiebøkene som et annerledes-år. Slik er det over hele verden, og vi på Furuset og Haugen m.fl. er intet unntak.

Vi ønsker å takke elever, foresatte og FAU, driftsstyret, Furuset Forum, FUBIAK og bydelen for øvrig for godt samarbeid og stå-på-vilje. Hele nærmiljøet har kommet sammen og stått i denne svært uforutsigbare og krevende situasjonen på en imponerende og løsningsorientert måte. Det har hjulpet skolen i vårt arbeid, og forhåpentligvis opplever også dere at vi har stått på for å løse oppdraget vårt på best mulig måte. Veien har blitt til mens vi har gått, og vi må nok fortsatt belage oss på til dels store tilpasninger inn mot sommeren 2021, men det er lov å håpe at vi nå er over den verste perioden.

 

Tusen takk for støtte, tilbakemeldinger og diskusjoner! Tusen takk for at dere er nettopp våre elever, foresatte og samarbeidsaktører!

 

Med ønske om en god jul og godt nytt år!

 

Ledergruppa på Granstangen skole

Mats, Merethe, Michael og Tone