Granstangen skole engasjerer seg i årets TV-aksjon!

Tv-aksjonen 2017

https://www.facebook.com/granstangenskole/?ref=bookmarks

Tv-aksjonen 2017