Ledelse og ansatte

Logo lite symbol

Ledelsen

Rektor

Mats Thy

E-post: mats.thyli(a)ude.oslo.kommune.no

 

 

Assisterende rektor

 

Ingunn Cecilie Sørdal Gregersen

Ansvar for 8. trinn

E-post: ingunn.cecilie.sordal.gregersen(a)ude.oslo.kommune.no

 

 

Undervisnngsinspektør

Michael Aas

Ansvar for 10. trinn

E-post: michael.aas(a)ude.oslo.kommune.no

 Kelleyhost32018

 

  

Undervisningsinspektør

 

Kelly Wilson

Ansvar for 9. trinn

E-post: Kelley.Wilson@ude.oslo.kommune.no