Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Logo lite symbol

Ledelsen

Rektor
Christina Solheim
Ansvar for 9. trinn
christina.solheim@osloskolen.no

 Assisterende rektor
Tone Madsen 
Ansvar for 10. trinn
tone.madsen@osloskolen.no    
 

Undervisningsinspektør
Dionysius Tason
Ansvar 8. trinn
dionysius.tason@osloskolen.no
 

Utviklingsleder
Merethe Mørkeberg Nielsen
merethe.morkeberg.nielsen@osloskolen.no