Ledelse og ansatte

Logo lite symbol

Ledelsen

Rektor
Mats Thyli
mats.thyli@ude.oslo.kommune.no
 

 Assisterende rektor
Michael Aas
Ansvar for 10. trinn
 michael.aas@ude.oslo.kommune.no    
 

Undervisningsinspektør
Merethe Mørkeberg Nielsen
Ansvar for 9. trinn
merethe.morkeberg.nielsen@ude.oslo.kommune.no
 
Undervisningsinspektør
Tone Madsen
Ansvar for 8. trinn
tone.madsen@ude.oslo.kommune.no