Ledelse og ansatte

Logo lite symbol

Ledelsen

Rektor
Mats Thyli
mats.thyli@ude.oslo.kommune.no
 

 

 Assisterende rektor
x
x
x
 

Undervisningsinspektør
Michael Aas
Ansvar for 10. trinn
michael.aas@ude.oslo.kommune.no
 

Utviklingsleder
Merethe Mørkeberg Nielsen
Ansvar for 9. trinn