Granstangen skole banner

Vi bygger karakter!

Granstangen logo

Hovedseksjon

Fakta om Granstangen skole

  • Granstangen er en ungdomsskole tilhørende bydel Stovner.
  • Elevgrunnlaget på skolen er primært fra bydel Alna.
  • Skolen åpnet august 2015
  • Skolens motto: "Vi bygger karakter"
  • Skolen har fem paralleller per. trinn.
  • Skolens kantine serverer gratis frokost hver dag, i tillegg til salg av lunsj i kantina
  • Granstangen er en praksisskole
  • Skolen har økt voksentetthet i norsk og matematikk
  • Granstangen har en til en PC og lærebøker i alle fag
  • Granstangen skole er en mobilfri skole