Hovedseksjon

Fakta om Granstangen skole

  • Ungdomsskole beliggende bydel Stovner.
  • Skolen startet opp primo august 2015.
  • Skoleåret 2021/2022 er det ca. 400 elever.
  • Skolen har plass til 540 elever.
  • Slogan for skolen er: "Vi bygger karakter"
  • Skolen har egen kantine.
  • Alle elever har egne låsbare garderobeskap og bokskap.
  • Praksisskole for Norges idrettshøgskole, Universitet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus.
  • Økt voksentetthet i norsk og matematikk.