Hovedseksjon

Sterkere rettigheter for elever som blir krenket

To glade unge jenter.

Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven om elevenes skolemiljø for å styrke rettighetene til elever som blir krenket. Krenket vil si utsatt for mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Hvis en elev mener han eller hun ikke har det bra på skolen, skal rektor og andre som jobber på skolen ta dette alvorlig. Det er skolen som har ansvar for at alle elever har et trygt og godt skolemiljø.

Dette gjelder på skoleveien, skolen, Aktivitetsskolen, leksehjelpsordninger og andre aktiviteter i skolens regi.

Aktivitetsplikt for skolene

De nye reglene om skolemiljø innebærer en aktivitetsplikt for skolene. Alle som jobber på skolen skal følge med på om elevene har det bra, og de skal gripe inn overfor mobbing og krenkelser. Dersom noen som jobber på skolen mistenker eller får kjennskap til at en elev ikke har et trygt et trygt og godt skolemiljø, skal rektor varsles. Oslo kommune har hatt aktivitetsplikt før de nye reglene kom, men dette er nå blitt lovfestet.

Skolen skal snarest mulig undersøke saken og sørge for at involverte elever blir hørt. Skolen skal deretter sette inn egnede tiltak.

Hva kan du gjøre?

Hvis du eller ditt barn ikke er fornøyd med skolemiljøet, ta kontakt med skolen. Skolen har plikt til å hjelpe deg. Be om et møte med kontaktlærer og/eller rektor. Du kan ringe eller sende e-post. Skolen er forpliktet til å svare raskt.

Alle skoler i Oslo har en handlingsplan mot mobbing, denne kan du som foresatt be om å få se.

Les mer om retten til trygt og godt skolemiljø