Hovedseksjon

Organisering av skoledagen

Granstangen skole

Inne har elevene tilgang til hyggelige sittegrupper både oppe og nede. Lokalene fremstår som lyse og åpne da majoriteten av veggene består av glass. Elevene kan velge om de vil være inne i friminuttene ved å oppholde seg i fellesarealene, kantinen eller skolens bibliotek.

Ute har elevene mulighet for å aktivisere seg ved å bruke basketbane, klatrevegg, flerbruksbane og bordtennisbord.

Elevene har også mulighet for å bevege seg bort fra skolens område i pausene. Hvis man benytter seg av det, er det viktig å være på plass til oppstart av timen.

Inndeling av økter

Første økt: 09.15–10.15

Andre økt: 10.25–11.25

Tredje økt: 11.55–12.55

Fjerde økt: 13.05–14.05

Femte økt: 14.15-15.15

 

Noen klasser avviker fra oppsettet på starten og/eller slutten av dagen enkelte dager.