Hovedseksjon

Organisering av skoledagen

Granstangen skole 2020

Elevene er fordelt på 15 klasser, med ca. 22-27 elever i hver klasse. Fagene er fordelt ut på 60 og 90 minutters økter mandag til torsdag, hver fredag har vi fagdager fra 09.00-14.00.

På fagdagene vil elevene jobbe mer variert og utforskende med faget på skolen eller på ekskursjoner på museum eller andre arrangementer.

Vi har to lærere i fagene norsk og matematikk. Denne ressursen skal bidra til en tettere oppfølging av elevene med tanke på tilpasset opplæring og mer spesifikt språk- og leseopplæring.

Valgfag på skolen skjer hver tirsdag ettermiddag. Alle klassene har valgfag samtidig noe som gjør det mulig å blande elever fra klasser og trinn der det er hensiktsmessig. Det er en god erfaring å arbeide sammen med elever på andre trinn, for eksempel er både biblioteksgruppa og dansegruppa organisert med blandet elevgruppe. Valgfagene våre i år er:

  • Fysisk aktivitet og helse; Fysak., friluftsliv, Kickboxing, fotball og dans
  • Medier og kommunikasjon
  • Design og redesign
  • Reiselivsfag
  • Teknologi og design
  • Innsats for andre
  • Produksjon for sal og scene