Hovedseksjon

Valgfag

Forskjellige skoleelementer

8. trinn

Fysisk aktivitet og helse – Kampsport (brasiliansk jiu-jitsu)
Fysisk aktivitet og helse - Allmennlinje
Utvikling av produkter og tjenester - Elevkantine
Utvikling av produkter og tjenester – Design og redesign
Elevbedrift Innsats for andre
Utvikling av produkter og tjenester – Produkter fra kunst og håndverk
Friluftsliv
Produksjon for scene: Sang, instrumenter, teater

 

9. trinn

Fysisk aktivitet og helse – Kampsport (brasiliansk jiu-jitsu)
Fysisk aktivitet og helse - Allmennlinje
Utvikling av produkter og tjenester - Elevkantine
Utvikling av produkter og tjenester – Design og redesign
Elevbedrift Innsats for andre
Utvikling av produkter og tjenester – Produkter fra kunst og håndverk
Friluftsliv
Produksjon for scene: Sang, instrumenter, teater

 

10. trinn

Fysisk aktivitet og helse – kampsportlinje (brasiliansk jiu-jitsu)
Fysisk aktivitet og helse – generell linje
Utvikling av produkter og tjenester - medieproduksjon
Utvikling av produkter og tjenester - elevkantine
Produksjon for scene – Sang, instrumenter, teater
Utvikling av produkter og tjenester – Design og redesign
Utvikling av produkter og tjenester – Produkter fra kunst og håndverk
Utvikling av produkter og tjenester – Naturfaglig retning
Utvikling av produkter og tjenester – Elevmentor/trivselsleder