Hovedseksjon

Valgfag

Valgfag på skolen skjer hver tirsdag ettermiddag. Alle klassene har valgfag samtidig noe som gjør det mulig å blande elever fra klasser og trinn der det er hensiktsmessig. Det er en god erfaring å arbeide sammen med elever på andre trinn, for eksempel er både biblioteksgruppa og dansegruppa organisert med blandet elevgruppe. Valgfagene våre i år er:

Fysisk aktivitet og helse – Kampsport (Kickboxing)
Fysisk aktivitet og helse - Allmennlinje
Fysisk aktivitet og helse - Fotball
Fysisk aktivitet og helse - Dans
Medier og kommunikasjon
Utvikling av produkter og tjenester – Design og redesign
Elevbedrift - Innsats for andre
Friluftsliv
Produksjon for scene: Sang, instrumenter, teater