Hovedseksjon

Introduksjon til kunsten ved skolen

Hovedbilde av kunsten

Kunsten skal være en synlig del av miljøet og bidra til å gjøre skolen til et godt sted å være for elever og ansatte, bidra til gode møtesteder for faglig og sosialt samvær og være med å poengtere noen av de mest sentrale områdene.

Det er et mål at kunsten skal ”berike, engasjere og skape refleksjon”. Det har derfor vært viktig å komme frem til kunstprosjekter som kan kommunisere og stimulere, både på et visuelt og intellektuelt plan    

Oslo kommune setter av midler til kunst i sine byggeprosjekter, og det er Kulturetaten som forvalter disse midlene og sørger for kunst til nybygg og rehabiliteringer. På Granstangen kommer midlene fra den private utbyggeren kommunen samarbeider med.

Det oppnevnes et kunstutvalg som består av arkitekt, byggherre, brukerrepresentanter og kunstkonsulent, og sammen skal disse utarbeide en kunstplan. Det vil si at det lages en plan med mål og fremgangsmåte for anskaffelse av kunst. Kunstutvalget har også ansvar for å lage formidlingsmateriell om kunsten.

Kunstprosjektene ved Granstangen skole er valgt ut etter to konkurranser og et direkte oppdrag. Det ble arrangert en åpen prekvalifisering for å komme frem til aktuelle kandidater.

I tillegg er det foretatt innkjøp av fem tresnitt fra serien NATTARBEID I HAGEN av Annette og Caroline Kierulf til skolens bibliotek.

Kunstutvalget for Granstangen skole 2014–2016

Byggherre: UDE ved Irene Helmen

Arkitekt: Arkitektgruppen lille frøen as ved Pål Andresen

Brukerrepresentanter: Merethe Mørkeberg Nilsen og Aud Lunde, ansatte ved Granstangen skole

Kunstkonsulent: Tina Jonsbu

Prosjektleder Harald Holtet fra Backe Prosjekt as (byggherre sammen med UDE) og spesialkonsulent Inger Gogstad fra Kulturetaten har også fulgt opp prosjektet.