Hovedseksjon

Skolens historie

Åpning av skolen

Oppstart

Granstangen skole åpnet for første gang dørene for elever mandag 17. august 2015. Det er en ungdomsskole for 8.–10. trinn, og har plass til 540 elever. Den nybygde skolen tok over ungdomstrinnene til Gran skole og Haugen skole. Granstangen skole får elever fra Furuset skole, Gran skole og Haugen skole. Fra høsten 2017/2018 får skolen elever fra Furuset og Haugen, da Gran skole legges ned.

Plassering

Granstangen skole er plassert i bydel Stovner, på grensen til bydel Alna i Oslo. Det er kort vei til kollektiv transport som buss, t-bane og tog.

Bygget

Skolen er et passivhus og er bygget som et offentlig–privat samarbeid. Skolen på Granstangen ligger i et område som gjennomgår områdeløft gjennom Groruddalssatsingen.

De ansatte

De ansatte på Granstangen skole skal jobbe for at alle elever skal utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv. Skolen sitt slagord er "Vi bygge karakter", hvor alle ansatte skal ha fokus på å bygge få frem de gode karaktertrekkene hos et menneske.

Alle voksne på skolen skal se hver enkelt elev, og gi de tilbakemelding og støtte til å utvikle seg i positiv retning. Målet er at alle skal fullføre og bestå videregående skole, og bli bidragsytere i det norske samfunnet.