Skjemaer

Søknad om skoleplass - Granstangen skole.docx

Søknad om permisjon fra grunnskoleopplæringen ny.doc

Søknad om særskilt tilrettelegging av heldagsprøver og eksamen

 

 

 

Merk!! Vi får ny e-post og postadresse fra og med 5. mars 2019.

Vennligst benytt de nye adressene hvis du skal kontakte oss skriftlig.

E-post:

postmottak@ude.oslo.kommune.no

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Granstangen skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo

Merk e-posten eller konvolutten med skolens navn.