Hovedseksjon

Skjemaer

Søknad om skoleplass/skolebytte

Søknad om permisjon fra opplæringen

Søknad om særskilt tilrettelegging av heldagsprøver og eksamen

Du kan bruke dette skjemaet for å søke om fritak fra vurdering med karakter for elever i ungdomsskolen og videregående skole.

Samtykke til fotografering.

Samtykke til utdeling av jodtabletter

 

 

 

Merk!! Vi får ny e-post og postadresse fra og med 5. mars 2019.

Vennligst benytt de nye adressene hvis du skal kontakte oss skriftlig.

E-post:

postmottak@ude.oslo.kommune.no

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Granstangen skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo

Merk e-posten eller konvolutten med skolens navn.