Hovedseksjon

Elevrådet

Elever som jobber med PC

På Granstangen skole vil det bli opprettet et elevråd etter skolestart. Elevrådet skal jobbe for å fremme saker fra skolens elever. Elevene kan selv ta opp saker de er opptatt av, og som angår alle elevene. I hovedsak dreier det seg om forhold som angår dem i hverdagen i forhold til skole, læring og arbeidsmiljøet.

Elevrådet kan uttale seg i alle de sakene som angår skolen, men de har ikke noen myndighet til å ta noen bindende avgjørelser. Elevrådet på Granstangen skole representerer alle elevene ved skolen, og det er via denne instansten at elevene kan ytre sin vilje og mening. De vedtakene som elevrådene gjør, er et uttrykk for elevenes vilje på skolen, da saker blir drøftet i klassene. På denne måten har elevene innflytelse på det som skjer i skolen, og rektor er opptatt av å ta hensyn og lytte til elevene.

Ansvarlig for elevrådet på Granstangen skole er: Gunn-Tove Johansen og Christina Solheim

Referater elevrådsmøter