Vår profil

Granstangen logo

Logoen til Granstangen skole består av byggeklosser som er på vei til å danne en G.G-en står for Granstangen skole, og symboliserer at elevene er i utvikling og skal bli fullstendige. Skolen jobber for at elevene skal ha en god progresjon både faglig og sosialt. Skolen jobber for at alle elever skal klare å få god i orden og atferd.

"Vi bygger karakter", er Granstangen skole sitt slogan. Skolen skal være med på å utvikle elevene til å bli mennesker med gode karaktertrekk.

Fakta om Granstangen skole

  • Ny 8.–10. trinns skole i bydel Stovner.
  • Skolen startet opp primo august 2015.
  • Skoleåret 2018/2019 er det 394 elever og 43 lærere. 
  • Skolen har plass til 540 elever.
  • Slogan for skolen er: "Vi bygger karakter"
  • Skolen har egen kantine.
  • Alle elever har egne låsbare garderobeskap og bokskap.
  • Praksisskole for Norges idrettshøgskole og OsloMet.
  • Økt voksentetthet i norsk og matematikk.
  • Matematikken organiseres med MaIF-stasjoner tre timer i uka.
Drawing of a city