Hovedseksjon

Vår profil

Granstangen logo

Logoen til Granstangen skole består av byggeklosser som er på vei til å danne en G.G-en står for Granstangen skole, og symboliserer at elevene er i utvikling og skal bli fullstendige. Skolen jobber for at elevene skal ha en god progresjon både faglig og sosialt. Skolen jobber for at alle elever skal klare å få god i orden og atferd.

"Vi bygger karakter", er Granstangen skole sitt slogan. Skolen skal være med på å utvikle elevene til å bli mennesker med gode karaktertrekk.

Fakta om Granstangen skole

 • Ny 8.–10. trinns skole i bydel Stovner.
 • Skolen startet opp i august 2015.
 • Skoleåret 2021/2022 er det ca 350 elever og 38 lærere. 
 • Skolen har plass til 540 elever.
 • Slogan for skolen er: "Vi bygger karakter"
 • Skolen har egen kantine.
 • Alle elever har egne låsbare garderobeskap og bokskap.
 • Praksisskole for Norges idrettshøgskole og OsloMet.
 • Økt voksentetthet i norsk, engelsk og matematikk.

Vi bygger karakter

 • Utholdende
 • Nysgjerrig
 • Samvittighetsfull
 • Optimistisk
 • Selvkontroll
 • Målbevisst