Hovedseksjon

Vår profil

Granstangen logo

Våre 8.klassinger kommer primært fra Furuset og Haugen barneskoler i Alna bydel.

Skolen vår sto ferdig bygd i 2015. Vi er glade for å kunne tilby våre elever og ansatte et lyst og moderne skolebygg med mulighet for god undervisning i tråd med LK20.

Vårt motto er «Vi bygger karakter». For oss innebærer det en anerkjennelse av at hver og en av oss er betydningsfull og har et ansvar, for det fellesskapet vi utgjør som skole. Elevene våre skal hver dag møte andre elever og lærere i faglige og sosiale situasjoner. Da er egenskaper som å ta hensyn, være tolerant og nysgjerrig overfor andre og være målbevisst i egen læring, viktig. Det å ha karakter handler for oss om å ta ansvar for, og å bidra til, et godt og trygt læringsmiljø sammen med medelever og ansatte på Granstangen.

 

Det er i fellesskap vi bygger en god skole.

 

Fakta om Granstangen skole

 • Ny 8.–10. trinns skole i bydel Stovner.
 • Skolen startet opp i august 2015.
 • Skoleåret 2021/2022 er det ca 350 elever og 38 lærere. 
 • Skolen har plass til 540 elever.
 • Slogan for skolen er: "Vi bygger karakter"
 • Skolen har egen kantine.
 • Alle elever har egne låsbare garderobeskap og bokskap.
 • Praksisskole for Norges idrettshøgskole og OsloMet.
 • Økt voksentetthet i norsk, engelsk og matematikk.

Vi bygger karakter

 • Utholdende
 • Nysgjerrig
 • Samvittighetsfull
 • Optimistisk
 • Selvkontroll
 • Målbevisst