Hovedseksjon

Ordensregler

  • På Granstangen er vi på tiden
  • På Granstangen følger elevene lærerens beskjeder
  • På Granstangen tar eleven ansvar for seg selv og sine ting.
  • På Granstangen tar elevene ansvar for at medelever har det bra