ACTING ON YOUR BEST BEHAVIOUR av Lutz-Rainer Müller og Stian Ådlandsvik

Hovedbilde

Kunstnerne har plassert det vi kjenner som et typisk innemøbel utendørs, og laget en foreviget stålversjon av noe hverdagslig og forgjengelig. Skrivebordet er noe alle elever har et forhold til i en eller annen form, som arbeidsbordet eller skrivepulten. Disse er fra ulike tider og ulike sammenhenger, og satt sammen på denne måten ser man tydeligere hver og ens likhet og ulikhet.

 

Samtidig er dette et ildsted: Fra urtiden og til i dag har man samlet seg rundt ildstedet, enten det er peisen på hytta, eller man lager bål i skauen. Det er et trygt og livgivende sted, en kontrast til kulde og mørke. Det er et sted hvor historier fortelles, og vennskap knyttes. På samme måte som et leirbål har denne skulpturen potensielt en sosial dimensjon og sier noe om fellesskapet man er del av, på festplassen, på skolen, og i samfunnet for øvrig.

 

Tittelen ACTING ON YOUR BEST BEHAVIOUR er hentet fra Tears for Fears sin låt Everybody Wants to Rule the World, og i stabelen av skrivebord kan det også leses en ambivalens mellom ønsket om å være flink på skolen, innfri krav og forventninger og ønsket om å gjøre opprør mot nettopp dette.