Hovedseksjon

SPILL av Marius Martinussen

Spill

På toppen av trappeamfiet i skolens allrom brer det seg et fargesterkt veggmaleri. Maleriet er et energisk og pulserende bilde som fungerer som samlende punkt for hele rommet.

 

På hver side av trappen fortsetter et nytt maleri, men her i et mye mer dempet uttrykk. På tvers av spilene danner det seg et abstrakt bilde med forsiktige og svevende former som brer seg utover mesaninen.

 

På toppen av trappen har kunstneren benyttet seg av en metode som han kaller kontrollert tilfeldighet. Han bestemmer farger og graderinger som han blander seg fram til og påfører med sparkel på stedet, uten å vite hvordan malingen vil spre seg. Maleriet males derfor lag på lag fram til han er fornøyd.

 

Spileveggen har en annen framgangsmåte: På hver eneste spile er det malt en organisk, nærmest skjelvende linje, de fleste hvite, men i noen områder har de fått farge. Alle spiler er unike og begrenses kun av spilens størrelse. Dette gjør at det til tross for spilenes strenge geometri skapes liv og variasjon.

 

Med to ulike kunstneriske metoder og en blanding av kontrollerte og tilfeldige prosesser, skaper kunstneren som tittelen sier, et vekslende spill mellom ro og vibrerende energi. Tilsammen gir dette en intens tilstedeværelse som virker samlende i rommet, og gjør oss oppmerksomme på hvor vi er.

Fakta om SPILL

Tittel: SPILL

Teknikk: Akrylmaleri på vegg og på spiler

År: 2015

Sted: Trappeamfi/allrom

 

Kunstner:

Marius Martinussen

Født 1978 i Kristiansand

Bor og arbeider i Oslo

Utdannelse fra Einar Granum kunstskole og Kunstakademiet i Trondheim

Jobber med maleri og har hatt en lang rekke utstillinger og oppdrag i Norge og utlandet

 

https://www.mariusmartinussen.com