Hovedseksjon

Pedagogisk personale

Ansatte
Nicolai Bjørnstad
Kontaktlærer 8B Nicolai Biørnstad
Tlf: 47719608
Tlf: 47719608
May Wenche
Kontaktlærer 8C og 8D May Wenche Dahle
Tlf: 47903148
Tlf: 47903148
Hilde
Kontaktlærer 8C og 8D Hilde Gylland
Tlf: 48863656
Tlf: 48863656
Ayse
Kontaktlærer 8E Ayse Øzbal
Tlf: 90409420
Tlf: 90409420
Thina
Kontaktlærer 8B og 8E Thina Sæland
Tlf: 48863609
Tlf: 48863609
lærer
Faglærer 8. trinn Anette Grelland
Tlf: 47653424
Tlf: 47653424
Sondre
Kontaktlærer 9A og 9B Sondre Aasheim Juul
Tlf: 47789308
Tlf: 47789308
Aleksander
Kontaktlærer 9A og 9B Aleksander Norén
Tlf: 90412272
Tlf: 90412272
Eirin
Kontaktlærer 9A og 9B Eirin Andersen Gravem
Tlf: 90417208
Tlf: 90417208
Arja
Kontaktlærer 9C Arja Pedersen
Tlf: 48887315
Tlf: 48887315
Tor Erik
Kontaktlærer 9C Tor Erik Olsen
Tlf: 94864624
Tlf: 94864624
Mari
Kontaktlærer 9D og 9E Mari Robstad Guttormsen
Tlf: 47797962
Tlf: 47797962
Malena
Kontaktlærer 9D og 9E Malena Haaland Lindberg
Tlf: 47693460
Tlf: 47693460
Håvard
Kontaktlærer 9D og 9E Håvard Sølberg
Tlf: 91741130
Tlf: 91741130
Vilde
Faglærer 9. trinn Vilde Mittet
Tlf: 90411597
Tlf: 90411597
Karoline
Faglærer 9. trinn og ressursgruppe GRT-leser Karoline Hofseth Rye
Tlf: 48096778
Tlf: 48096778
Trine
Kontaktlærer 10A og 10D Trine Fjeldstad Hagen
Silhuett dame
Kontaktlærer 10A og 10D Alis Prøis
Tlf: 45737917
Tlf: 45737917
Sarah
Kontaktlærer 10A og 10D Sarah Safavifard
Tlf: 48008696
Tlf: 48008696
Hanne
Kontaktlærer 10B Hanne Ek
Tlf: 45728985
Tlf: 45728985
Karen
Kontaktlærer 10B Karen Rosland
Kristina
Kontaktlærer 10C, 10E og bibliotekar Kristin Senstad
Tlf: 48063860
Tlf: 48063860
Magnus
Kontaktlærer 10C og 10E Magnus Lindberg
Tlf: 46823711
Tlf: 46823711
Lars  Olav
Kontaktlærer 10E Lars Olav Andersen
Tlf: 94868306
Tlf: 94868306
Silhuett dame
Faglærer i Kunst&håndverk Marthe Moe Schøyen
Tlf: 45638642
Tlf: 45638642
Jens
Faglærer i kroppsøving og mat og helse Jens Christian Jacobsen
Tlf: 40439580
Tlf: 40439580
Sandra
Faglærer i kroppsøving Sandra Kraiem
Tlf: 48863611
Tlf: 48863611
Silhuett dame
Faglærer i musikk Ann Karine Rindal
Tlf: 45729021
Tlf: 45729021
lærer
Faglærer i Kunst&håndverk Helene Bwiza Karlstrøm
Tlf: 47970997
Tlf: 47970997
Løvetann
Faglærer i spansk og engelsk Løvetann Ripoll
Tlf: 45712838
Tlf: 45712838
Christine
Faglærer i kunst&håndverk Christine Fenn
Tlf: 96944083
Tlf: 96944083
Victoria
Faglærer i fransk og engelsk Victoria Marie Joy Askeland
Tlf: 45729014
Tlf: 45729014
siluette female
Faglærer 9. og 10. trinn Marit Helle
Tlf: 48863153
Tlf: 48863153