Hovedseksjon

Gratis skolemat

AKS-kokk-grønn

I tillegg til kantinen har skolen en drikke/matautomat fra Tine som inneholder 5 drikkeprodukter og 2 varianter knekkebrød. Elevene kan få utdelt sin personlige M&D brikke som kan påfylles med klippekort. Om elevene ønsker mat utover dette må de ta med det hjemmefra.

Vi ønsker at Granstangen skole skal være en helsefremmende skole og at et sunt kosthold er viktig for barnas læring og fysiske utvikling. Vi oppfordrer alle foresatte til å snakke med barna sine om viktigheten av å gjøre gode matvalg hver dag.