Hovedseksjon

Standpunkt, eksamen og retten til å klage på karakter

Elever i klasserom
 

Klage på standpunktkarakter


En standpunktkarakter blir gitt ved avslutningen av opplæringen i fag, og er en karakter som skal føres på vitnemålet. Du som er elev eller foreldrene til elever som er under 18 år kan klage på en standpunktkarakter. Når en elev eller foresatt klager på en standpunktkarakter, skal klagen alltid gis til skolen. Skolen skal behandle klagen og sende den videre til oss Statsforvalteren. Det stilles bestemte krav til skolens saksbehandling. Disse kravene har vi gitt en orientering om i «Begrunnelse for karakter ved klage på standpunktkarakter i fag i grunnskolen». Denne veiledningen finner du på nettsiden som er lenket til nederst på siden. 
Klagen må sendes skolen innen ti dager etter at karakteren er gitt.
 

Klage på eksamenskarakter


Du som klager på skriftlig eksamen, skal levere klagen skriftlig til skolen innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig. Det er skolen som skal registrere klagen og sende eksamenssvaret til Statsforvalteren, som har ansvar for klagebehandlingen. Du må levere klagen til skolen i god tid før fredag 30. juni 2023, for at resultatet skal kunne behandles og registreres før opptak til videregående opplæring.
Klagebehandlingen på skriftlig eksamen med sentral sensur blir gjennomført i uke 27 (3. - 7. juli 2023) for alle fag.Ved muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil. Feilene må da være slik at de kan ha hatt betydning for karakteren du fikk. Klagen skal leveres skriftlig til skolen senest innen ti dager fra du ble gjort kjent med karakteren. Sensor, faglærer og rektor uttaler seg, og rektor sender uttalelsene til Statsforvalteren. Vi vil ikke rekke å behandle klagen før etter opptak til videregående opplæring. Du vil finne informasjon om klageadgang i veiledningen

Her kan du lese mer om klage på standpunktvurdering 

 

Mvh 
Ledelsen på Granstangen